Sıkça Sorulan Sorular:

  • Bireysel olarak mı başvurmak zorundayız, grup olarak başvurulabilir mi? Bireysel veya grup halinde başvurulabilir. grup başvurularında bir kişinin grup lideri ve irtibat kişisi olarak belirlenmesi ve iletişim bilgilerini girmesi gerekli.
  • Atölye kapsamında çeşitli teknoloji ihtiyaçları karşılanacak mı yoksa katılımcıların kendileri mi temin etmeleri gerekiyor. Bu teknolojik ihtiyaçlar eserin sergilenmesi için ekran veya projeksiyon, mekandan veri toplamak için çeşitli sensörler veya kamera, bu verilerin işlenmesi için bilgisayar veya ücretli bulut teknolojileri olabilir. Eserin üretimi için gereken ihtiyaçlar IBB-İPA olanakları ile sağlanacaktır.
  • Ben partime olarak bir şirkette çalışıyorum. Atölyenin geliştirme vakitlerinde tüm gün orada olmak gerekli mi yoksa ekiple anlaşılıp çalışma saatleri esnetilebilir mi? Tüm gün ve tüm süreçte atölyede olmak gerekmemekte, mentörlerle ekip içerisinde projenin gerekliliklerine göre esnek bir zaman planlaması birlikte yapılacaktır.
  • Projenin sunulmasından sonra oluşturulacak ekiplerde bir sınırlama bulunmakta mı? Düşünülmüş bir sınırlama yoktur.
  • Proje sahiplerinde, projenin gerektirdiği ölçülerde teknik yeterlilik aranacak mı? Proje sahibinin projeyi yürütecek teknik ve idari beceriye sahip olması bekleniyor. Ama bizzat kendilerinin teknik sorunları çözmesinden ziyade 1 Eylülde yapılacak buluşmada projelerini sunduktan sonra ilgili katılımcılarla bir ekip kurmalarını ve çözümü ekip halinde geliştirmelerini bekliyoruz. Bu arada mentörler ve proje yöneticileri de proje sahiplerine yardım ediyor olacak.
  • Projeler için maliyet limitleri nedir? Maliyet kıstas mıdır? Her bir projenin geliştirilme sürecinde küçük harcamalarda kullanılmak üzere 3000TL ayrılmış olup projelerin üretiminde İBB (malzeme ve teknik destek) ve İPA desteği asli olacaktır.
  • Projelerin atölye süresinde yapılabilirliği değerlendirme ölçütü olacak mı? Evet. Projelerin prototiplenebilir olması gerekiyor. Ancak prototipler belirli bir süre ve koşulda çalışacağı öngörülen fiziksel uygulamalar olabileceği gibi “proof of concept” modellemeler de olabilir.
  • Projelerin atölye süresi ve finansal kısıtlar ölçüsünde adapte edilme ihtimali göz önünde bulundurulacak mı? Evet, projeler mentörler ve proje yöneticileri ile birlikte geliştirilecek, kavramsal ve uygulaması bakımından değişiklik proje sahibinin de işbirliği ile mümkün olacaktır.

 

Kamusal Alanda Dijital Sanat / İstanbul
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram