Seyyar Video Projeksiyon

Lima Najjar ve Doç. Dr. Fatma Ayçim Türer Başkaya

Haliç'in kıyıdaki değeri bilinmeyen kamusal açık alanlar için hızlı tempolu yaratıcı bir çözüm sunmaya yönelik bir projedir. Haliç tarihi ve ekonomik öneme sahiptir. Sosyo-ekonomik dinamikler ve tarihsel ve çağdaş dönüşümler, değeri düşük halka açık alanların varlığına yol açtı. Üç tekerlekli bisiklet projeksiyon haritalaması diğer ülkelerde uygulanmaktadır ancak önerilen bu projede bu uygulama, değeri düşük halka açık alanları yeniden canlandırmak için yeni bir şekilde kullanılacaktır. Türkiye'de ilk olacaktır.

Seyyar Video Projeksiyon Haritalama [pdf]

Kamusal Alanda Dijital Sanat / İstanbul
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram