Kamusal Alanda Dijital Sanat / İstanbul
amberInteraktif

amberPlatform, İstanbul Büyükşehir Belediyesi (Etüd ve Projeler Dairesi Başkanlığı) ve İstanbul Planlama Ajansı işbirliği ile  amberPlatfom yürütücülüğünde  amberİnteraktif proje geliştirme atölyesi Kamusal Alanda Dijital Sanat projeleri için yapılan açık çağrıya başvuran proje önerileri arasından seçilenler atölyeye sürecinde mentörler eşliğinde geliştirilerek prototip haline getirilecek ve sergilenecektir. Atölye çerçevesinde 8  projenin geliştirilerek kamusal alanda önerildikleri mekanlara yerleştirilmesi planlanmaktadır.

İşleyiş

Çağrı:

Çağrı “Kamusal Alanda Dijital Sanat" projesi önerilerine açıktır. 30 Mayıs 2022 tarihine kadar açık kalacak çağrı ulusal olup 18 yaş üstüne açıktır.

Ön buluşma:

Seçilen proje sahiplerinin davet edileceği ön buluşma bir günlük kamuya açık bir toplantıdır. Toplantı Sunum ve Paneller, Seçilen projelerin tanıtımı, Ekiplerin oluşturulması'ndan oluşur.

Çağrıya yapılan başvurular arasından seçilen projelerin sahipleri projelerini bu kamuya açık toplantıda sunarlar. Proje geliştirme süreci projelere ilgi duyan ve destek vermek isteyenlere de açıktır. Sunumları takiben proje sahiplerinin yönetiminde projede yer almak ve destek vermek isteyen katılımcılar bu aşamada sürece katılarak ekibe dahil olabilirler.

amberInteraktif atölye çalışması:

2 - 24 Eylül tarihleri arasında gerçekleşecek atölye çalışmasında proje sahiplerinin yerel katılımcılarla oluşturdukları proje ekipleri atölye yöneticileri,  mentorlar ve teknik ekiple birlikte projelerini geliştirir ve prototipini oluştururlar. Bu süreç içerisinde proje ekiplerinin projenin geliştirilmesine yönelik ihtiyaçları doğrultusundan teorik ve pratik sunum ve derslerle atölye çalışmaları (kalıp alma, beton döküm, elektronik, programlama bilgisi, vb) dışarıdan da sınırlı sayıda katılımcıya açık olarak gerçekleşecektir.

Sergileme:

Süreç sonunda gerçekleştirilen projeler bir toplantı ile kamuoyuna sunulacak; bunun takiben kamusal alana yerleştirilen projeler izleyicilere açılacaktır.

Yürütücü Ekip

Proje yöneticileri:

Ekmel Ertan
Mehmet Erkök

Mentorlar:

Nilüfer Kozikoğlu
Daniele Savasta
İn-Situ - Nagehan Kuralı, Selin Özçelik
Bager Akbay

Kamusal Alanda Dijital Sanat / İstanbul
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram