Sessiz Çevre
Aslı Balâ Aşkan Ses çevre (Soundscape), belirlenmiş bir alanın ses profilini tanımlayan bir terimdir. Büyükşehirlerin sakinlerine sunduğu ses çevre ise gerek yüksek nüfus, gerek bu nüfusun temel ihtiyaçlarını karşılamak için kurulmuş altyapılar, ve nüfusun gerek çevresiyle, ...
Read More
Kamusal Alanda Dijital Sanat / İstanbul
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram