Bahçedeki Gölgem

İpek Kay, Ufuk Aydın, Yaren Aslan

Günümüzde çocukların bilgi edinme deneyimleri, yeni düşünceleri keşfetme, ifade etme ve paylaşma yöntemleri gelişen yeni araç ve medya ortamında yetişkinlerin çocukluklarından, büyüdükleri yollardan hızla farklılaşıyor. Gündelik hayatın büyük bir parçasına dönüşen dijital ortamlar potansiyelleriyle birlikte çocukların çeşitli çevrimiçi ve çevrimdışı risklerle karşı karşıya kalmalarına neden olabilmektedir. Dijital dünyada çocuk haklarının BM tarafından kabul edilmesiyle birikte, çocukların haklarına dair bilgilendirilmelerini ve kendi seslerini duyarabilecekleri ortamların gelişmesini sağlamak önem kazanmıştır. Çocukların kendilerini ifade edebilecekleri güvenli bir dijital dünyayı oluşturabilmek için çevrimiçi ortamda çocukların mahremiyetinin ve kimliklerinin korunması öncelikli konulardan birisidir. Bahçedeki Gölgem ile çocuklara ve yetişkinlere hareket ve mekân etkileşimiyle, fiziksel ve dijital ortam arasında bir köprü oluşturarak teknoloji temelli bir sanat deneyimi sunulması amaçlanmıştır. Çocuklar fiziksel ortamda renkli nesnelerle (kuklalarla) birlikte serbestçe hareket ederek, güvenli bir dijital dünya için kişisel verilerinin korunmasına işaret eden örüntüleri ortaya çıkarıp kuklalarla dijital ortamda oluşturdukları silüetlerle bahçenin içinde bir yolculuğa çıkacaklar. Kukla çocukların kişisel duygu ve düşüncelerini yansıtabilmelerini destekleyen, farkındalıklarının gelişmesine yardımcı olan, günlük yaşamda karşılaştıkları çeşitli sorunların çözümü konusunda dolaylı bilgiler edinmesini sağlayan anlatım biçimlerindendir. Bir yandan da farklı jenerasyonların geçmiş anılarını çağırarak, yetişkin ve çocukları bir araya getirebilecek ve aralarındaki bağın kuvvetlenmesine yardımcı olabilecek bir deneyim alanı sunabilir. Oldenburg’un (1999) The Great Good Place kitabında tarif ettiği thirdplace’e dönüşebilme potansiyeli de taşımaktadır. Etkileşim süresince çocukların anonimleşerek oluşturdukları üretimlerin dijital ortamda oluşturulacak bir paylaşım ortamına kaydedilerek farklı kişiler tarafından da bu konunun ele alınması için başlatıcı bir alan oluşturması amaçlanmıştır. Özellikle çocukları mekanı ve nesneleri yaratıcı bir şekilde kullanmaya ve diğer çocuklarla birlikte düşünmeye ve üretmeye davet edecek etkileşimli yerleştirme ile çocukların ve yetişkinlerin hikaye anlatımına etkin olarak katılabilecekleri, silüetlerini dönüştürerek dijital ortamda kişisel verilerinin kullanımına yönelik farkındalık kazanabilecekleri, anonimleşerek birlikte üretimlerini desteklen dinamik bir yapı kurulması hedeflenmiştir.

Bahçedeki Gölgem - 1 Eylül Sunum  [pdf]

Kamusal Alanda Dijital Sanat / İstanbul
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram