Araç seçme ve hazırlama

Alanı seçmek

İçeriği hazırlama

DIJOO'nun dijital bir yer oluşturma platformu olması önerilir. Bu dijital platformu dijital yer oluşturma aracı olarak diğerlerinden ayıran özellik, kentsel mekansal alanda özellikle kamusal açık alanlarda yer almasıdır. Dijital teknolojiler günlük hayatımızın ayrılmaz bir parçası haline geldikçe, bu aracın çağdaş şehirlerin yer oluşturma üzerinde güçlü bir etkisi olması bekleniyor.

Bu aşamada amaç, bisiklet aktivitesi gerçekleştirilirken etkinlik alanına insanları çekebilmek ve mekanda zaman geçirmelerini sağlayacak sanat-sosyal-teknolojik üretim ortamı sunmaktır. Bu üretim ortamı etkinlik öncesi, sırası ve sonrasını içermektedir. Bir kamusal alanın yer olarak tanımlanabilmesi için anlamsal ve algısal sürekliliğinin temini önemlidir bu çalışma kamusal sürekliliği yaratma üzerinedir. Bisikletli etkinliğin başlangıç alanı insaların toplanlamasına imkan veren bir genişlikte, görünebilirliği ve yaya erişilebilirliği belli oranda iyi bir yerde olmalıdır.

Bisikletli etkinlik – günübirlik atölye ortamlarını da kapsayacak şekilde düşünülmektedir. Bisikletli aktivitenin olmadığı zamanlarda mekansal algı ve deneyimin devam edebilmesi özellikle gece peyzajında daha belirgin hale gelen ve etkinlik alanının varlığına işaret eden izlere (gün ışığını içine çekip gece ışık veren yer döşemelerinin doku oluşturduğu alanlar - aşağıdaki şekilde olduğu gibi) yer verilecek ve bu alanlarda konumlanmış olan barkod okuma sistemleri ile haberleri, süreci takip edebileceklerdir.

Haftalık temaların – konuların seçimi online oylama ile gerçekleştirilmesi öngörülmektedir. Bu bağlamda bir internet sitesinin temini - sürecin kayıt altına alınması için de önemlidir. Yarışma, görüşlerini paylaşma imkanı sunulması; katılımcılığı ve DIJOO sürecini sahiplenmeyi tetikleyebilecektir.

Aktivite günleri bireylerin anlık interaktif üretimlerine imkan verilmesinin yanısıra belli zaman aralıklarında (2-1 hafta gibi) insanların çalışmalarını sisteme göndermesi de hedeflenmektedir.

Sürecin devamlılığı- yönetilmesinde; Marmara Belediyeler Birliği ile Mesleki Teknik Anadolu Liselerinin işbirliği esastır. Yönetim ve işleyiş, Marmara Belediyeler Birliğindeyken; sanatsal üretim-teknoloji boyutu eğitim kurumları tarafından karşılacaktır.

DIJOO teknik olarak iki projektör tutan ve giriş kanallarına sahip bir üç tekerlekli bisiklettir. DIJOO, geleneksel yüksek maliyetli uzamsal video projeksiyonuna uygun maliyetli bir alternatif sunar. Üç tekerlekli bisiklet, insanların aklında kalacak bir karaktere (maskot) sahip olacak şekilde tasarlanacak. Mekânsal video projeksiyon ana temalarının içeriği, giriş kanallarından toplanan insanların düşüncelerinden hareketle hazırlanacaktır. Bu girdi kanalları bir sosyal medya platformu, anket, çalıştay veya yerinde olabilir. DIJOO, halkın o belirli kamusal açık alanla ilgili girdilerine dayalı olarak hazırlanan içerikleri yansıtan belirli yollar içinde hareket edecektir. Projeksiyonlar, kentsel peyzajın herhangi bir unsuru üzerinde olacaktır.

Projemizde "kamusal alanda dijital sanat" kapsamında örnek bir süreç ve uygulama sunmayı hedefledik. Süreç, üç tekerlekli bisikletin yolunun seçilmesi, üç tekerlekli bisikletin hazırlanması ve projeksiyon içeriğinin hazırlanması olmak üzere üç ana unsuru içermektedir.

 

Proje ekibi:

Lima Najjar| Doç. Dr. Fatma Ayçim Türer Başkaya |  Beyza Zeytun| Damla kıraç | Emin Tahir Neftçi | Lokman keskinoğlu | Pelin Duman.

 

Not: Bu proje, Lima Najjar tarafından İstanbul Teknik Üniversitesi, Peyzaj Mimarlığı Anabilim Dalı, Lisansüstü Eğitim Enstitüsü'nde doktora tezinin bir parçası olarak önerilmiştir. Bu tezin danışmanı Doç. Dr. Fatma Aycim Türer Başkaya'dır. DIJOO, tüm proje ekibi tarafından oluşturuldu ve geliştirildi.

 

Dijital sanat çalışmaları ve danışmanlık:

Ziya Gök.

 

 

 

Kamusal Alanda Dijital Sanat / İstanbul
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram