amberInteraktif  bir proje geliştirme ve uygulama sürecidir. Süreç içersinde çok disiplinli sanatçı ve tasarımcı grupları ile yaklaşık 8 “Kamusal Alan için Teknolojik Sanat ve Tasarım” projesi gerçekleştirilecektir. Sanatçılar proje çağrısı sonucunda başvuranlar arasından seçilerek davet edilir, iki haftalık süreç içerisinde mentorlar yönetiminde teorik ve teknik destek alarak projelerini hayata geçirir.

amberİnteraktif farklı yer ve zamanlarda farklı konularda düzenlen işbirlikleine açık bir formattır.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (etüd ve Projeler Dairesi Başkanlığı) ve İstanbul Planlama Ajansı işbirliği ile  amberPlatfom yürütücülüğünde  "Kamusal Alanda Dijital Sanat" teması ile gerçekleştirilen amberİnteraktif proje geliştirme atölyesi  amberİnteraktif'in ilk uygulamasıdır.

Kamusal Alanda Dijital Sanat / İstanbul
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram